خدمات

خدمات

خدمات ما
مدیریت مالی

مدیریت مالی

مجموعه Top Real Estate با مشارکت با سرمایه گذاران جهانی در حوضه املاک و با تمرکز بر سود آوری برای سرمایه گذاران خود، همواره بازارهای جدید و سود آوری را رصد میکند. ما نکات مهم و اساسی سرمایه گذاری را با تکیه بر دانش خود، تغییرات بازار با توجه به تجربه خود، کشف فرصتهای جهانی، ارائه استراتژی های منحصر به فرد و برنامه ریزی دقیق ارائه میدهیم.

مشاوره

مشاوره

مشاوره مالی مجموعه Top Real Estate شامل نوع سرمایه گذاری، بررسی شرایط اقتصادی و پیشنهادات استراتژیک میباشد. پس از بررسی تمامی منابع مالی شما، ما تمامی موقعیتهای مناسب را با توجه به نیاز شما پیشنهاد خواهیم داد. ارتباطات جهانی ما همچنین کمک به رشد سرمایه شما در بازارهای مختلف مربوط به صنعت املاک و مستقلات میگردد. ما همواره تمامی تلاش و تجربه خود را جهت کاهش نگرانی های شما در زمینه مالی را به کار میگیریم.

خدمات مهاجرتی

خدمات مهاجرتی

با توجه به ارتباطات جهانی خود، ما همواره سعی در برآورد نیاز مهاجرتی مشتریان خود هستیم. در هر زمان از این پروسه، ما در کنار مشتریان خود بوده و همواره بهترین مسیر را به آنان پیشنهاد میدهیم.